Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej              

 


LABORATORIUM ANALOGOWYCH I CYFROWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
W PRZEMYŚLE I POJAZDACH


Strona poświęcona jest "Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej, Systemów SCADA i Sterowników PLC" zlokalizowanego w sali 616, "Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii" mieszczącego się w sali 634 oraz "Laboratorium Budynku Inteligentnego" w sali MC224. Laboratoria zlokalizowane są w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej.


W laboratoriach prowadzone są zajęcia dotyczące:
- podstaw
techniki mikroprocesorowej,
- bardziej zaawansowanych technik projektowania i programowania układów elektronicznych,
- implementowania logiki programowalnej,
- budynku inteligentnego Teletaks/EiB (sala MC224),
- automatyki przemysłowej – sterowników PLC,
- systemów sterowania i wizualizacji SCADA w środowisku Citect,
- badań odnawialnych źródeł energii (sala 634).


Do programowania Studenci wykorzystują: różnorodne środowiska programistyczne (Keil, MPLAB, STEP7, TIAPortal, VijeoCitect) i języki programowania (np. C, Asembler, Cicode).
W laboratoriach do dyspozycji Studentów znajdują się m.in.: komputery PC, projektory multimedialne, zestawy dydaktyczne z mikrokontrolerami PIC Microchip oraz mikrokontrolerami Atmel 8051, sterowniki Siemens, uniwersalne układy pomiarowe, karty pomiarowe, zasilacze laboratoryjne, oscyloskopy cyfrowe, mierniki cyfrowe, stanowiska dydaktyczne (m.in. robot pneumatyczny, stanowiska badawcze ogniw fotowoltaicznych, centralka alarmowa, centralny zamek, sygnalizacja świetlna, budynek inteligentny, zestawy modelowe: turbiny wiatrowej, kolektora słonecznego, ogniwa paliwowego, pompy ciepła, itp.).

Studenci mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym w przemyśle, który jest systematycznie modernizowany, tak, aby studenci mogli skonfrontować swe możliwości w zetknięciu z praktycznymi zadaniami, z jakimi stykać się będą po podjęciu pracy zawodowej. W roku akademickim 2008/09 nasze laboratoria zostały doposażone w nowoczesne zestawy dydaktyczne Microchip w ramach zwycięstwa w konkursie międzynarodowym organizowanym przez producenta m.in. mikrokontrolerów wykorzystywanych w laboratorium. Nasze laboratoria są na bieżąco rozbudowywane o nowoczesną aparaturę i stanowiska laboratoryjne, wykorzystywane w dydaktyce i pracy naukowo-badawczej. W roku 2012 zbudowane zostało nowoczesne laboratorium instalacji w budynkach inteligentnych. W roku akademickim 2015/2016 laboratorium w sali 616 zostało wyposażone w nowe programatory i zestawy uruchomieniowe PIC Microchip, zaś w roku 2016-2017 w nowe sterowniki PLC wykorzystywane w automatyce przemysłowej i systemach SCADA.


Informacje dodatkowe


Strona Wydziału Elektrycznego - www.fee.put.poznan.pl
Strona Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej - www.iee.put.poznan.pl
Strona Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - http://zetis.iee.put.poznan.pl
Admin: grzegorz.trzmiel@put.poznan.pl


 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016